FANDOM


Åkallare anses kunna behärska blott ett element, men kan förstås göra det mästerligt. Inte sällan läggs elementet till epitetet åkallare - eldåkallare, jordåkallare, luftåkallare etcetera - men det är ingen självklarhet.

Åkallare inryms tillsammans med häxa, trollkarl och besvärjare i samlingsbegreppet kharismat, åtminstone så som det är definierat i Magisynodens sfär.

I norra Elataras kungadöme Semarien åtnjuter vissa åkallare en hög ställning vid Falknests hov; dessa åkallare (eller åkallerskor) är sex till antalet och utgör Åkallarnas sekretariat.