FANDOM


Alzarien är ett khaganat beläget söder om de i öst-västlig riktning vidsträckta Arkassbergen. Huvudstaden heter Taradeq. Alzarien är i strikt mening ett khaganat styrt av en khagan.

Den högste och ende guden i khaganatet är Khag Alzar, hästarnas högste herre, som ibland utkämpar strider mot den tvehövdade Ghar Wakh, Åskhunden.

Den nuvarande härskaren är khagan Marzuq Bar-Zahar. Dynastin Bar-Zahar har regerat i över fyra sekler.

Historia

Alzarien har en gammal historia, som stammar ända från folkvandringen från södra Elatara.

Geografi

Diverse städer, byar och platser runtom i khaganatet.

Städer

Byar

Berg

Sjöar & floder

Skogar

Seder och bruk