FANDOM


Arweriska kejsardömet grundades av Arwerlon I Rhyger från Semarien. Som yngsta barnet till kung Kerlon III Rhyger och drottning Saraden den sköna, av ätten Hurgron, nådde han toppen av den semariska hierarkin. Inte nog med det, han enade människorna runtom i norra Elatara och ändade fjärde drakkriget när han fick dem att sluta slåss och käbbla sinsemellan och istället ta sig an de eldspyende bestarna.

Med det gjort krönte han sig sedermera till kejsar Arwerlon I av arweriska kejsardömet. Hans välde omfattade kungarikena Kamakien, Wygerin, Semarien, Thylien, Varatin och Merbatiska stadsfederationen, vilka under imperiet blev storprovinser med av kejsaren utsedda ståthållare.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Runtomkring Wikias nätverk

Slumpartad wiki