FANDOM


Det anses allmänt inte längre existera några kharismater som behärskar den gamla/höga magin. Men om det nu gör det kallas dessa besvärjare (besvärjerskor om kvinnor) och behärskar minst fyra element, det vill säga tre från en krets och (minst) ett från den andra kretsen. Gränskorsare kan möjligen klassificeras som besvärjare/besvärjerskor.

Den stora språkreformationen i arweriska kejsardömet, när det nyskapade skrift- och talspråket arweriska infördes, är ett exempel på besvärjares och besvärjerskors stora skicklighet. De spred språket över hela kejsardömet inom en relativt kort tidsperiod.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Runtomkring Wikias nätverk

Slumpartad wiki