FANDOM


Om man har Angorias kontinent Elatara som utgångspunkt för hur världen är beskaffad, så ligger kontinenten Esstera västerut.

Många råvaror - och slavar - kommer ifrån Esstera. Jordpäronet är ett exempel, tomaten ett annat. Något annat som det finns gott om där tycks vara silver. Silverfyndigheter har attraherat köpmän och lycksökare från Elatara, som Eknäve och Bullionbröderna, ett handelshus som är knutet till druidkungen av Irestin.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.