FANDOM


Kamarr är en höknäst man av tvivelaktig karaktär. Han har ett visst ansvar över Khaena, småhäxa inom PärlemorordenValx.

Kamarrs ursprung är i Fred så gyllene höljt i dunkel.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.