FANDOM


Inom den dariska trosläran, liksom bland kharismaterna inom Magisynodens sfär, talas det om khari respektive dar'khari.

Gudarna har kaosets lindorm, Mael, fångad i Malströmmens brunn. De är barmhärtiga och matar Mael med den av gudarna vidrörda maten, amboron. Men det som vidundret missar med käftarna faller ner på Angorias yta, antingen i form av khari eller i form av dar'khari.

Khari är det som Maels käftar, etter och saliv inte vidrör, det vill säga den goda kraften som människor med flera nyttjar i form av magi. Dar'khari har berörts av etter och/eller saliv och faller till Angorias yta, den mörka kraft som vilda kharismater (miss)brukar.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Runtomkring Wikias nätverk

Slumpartad wiki