FANDOM


I Semarien har benämningen kungsätt vuxit fram genom sedvänja och historia.

En kungsätt är en anrik ätt som har haft en kung på falktronen - Semariens tron - före första drakkriget. Historiskt sett har det funnits femton sådana ätter, som alla ingick i den semariska högadeln. Från och starten av arweriska kejsardömets 512-åriga era titulerar sig varje kungsätts överhuvud greve, men före imperiets dagar löd titeln istället ealdorman. Numera är det endast den traditionsbundna kungsätten Hurgron, i provinsen Väderbit, som har behållit den gamla titeln.

Ibland samlas dessa kungsätter till det så kallade yttre rådet, även benämnt kungsätternas råd. Anledningarna till detta rådslag skiftar, men det handlar alltid om Semariens framtid och berör en fråga eller ett ämne som den sittande regenten inte kan avgöra på egen hand.

Kungsätterna

Högadeln bestod till en början av femton kungsätter, men sedan Callagor och Godsalve utslocknat, återstår blott tretton.

Aldarin

Grevskapet Åtta dalar.

Callagor

Utslocknad.

Detell

Grevskapet Bärnstenskusten.

Evander

Grevskapet Faermark.

Godsalve

Utslocknad år 990 e.H. (efter Hamus).

Hurgron

Provinsen Väderbit.

Isely

Grevskapet Hagalionslätten.

Jaghall

Grevskapet Bitterhed.

Lan'Farr

Grevskapet Mörkerslöja.

Morroe

Grevskapet Hägerbukten.

Panargen

Grevskapet Draktar.

Rhyger

Grevskapet Denaras domäner.

Serrigal

Grevskapet Ekehed.

Tarel

Grevskapet Höga skogen.

Teraphen

Hertigdömet Östra Högländerna. Den regerande kungadynastin innehar även en hertigtitel, varför det faller sig naturligt att grevskapet istället blir hertigdöme.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.